Nu voorzitter Jan Willem de Groot kenbaar heeft gemaakt zich niet meer herkiesbaar te stellen moet DOVO op zoek naar een nieuwe voorzitter. Zo meldt de website van de derde divisionist.  Na lang wikken en wegen heeft de preses de lastige en emotionele keuze gemaakt. “ Het was een uitdagende, intensieve, leerzame en mooie tijd. Zowel Privé als zakelijk heb ik dingen moeten laten. Zaken die te belangrijk zijn om aan de kant te schuiven. Vandaar mijn beslissing.” Aldus de Groot die in december 2016 werd gekozen als voorzitter van DOVO