Home
Clubnieuws
Clubinformatie
Standen
Wedstrijdverslagen

Clubinformatie

Over ons

De s.v. staat inderdaad voor sportvereniging, omdat wandelen en korfbal gedurende korte tijd (korfbal toch nog wel 4 jaren) ook een activiteit binnen de vereniging is geweest. Maar voetbal op zaterdag, als alternatief voor de zondagsvereniging Scherpenzeel, was toch wel het belangrijkste. Nadat wijlen Barend Hooijer een brief had geschreven aan de K.N.V.B. aan welke voorwaarden een voetbalclub moest voldoen, werd de vereniging officieel onder voorzitterschap van wijlen Brand Valkenburg Tzn. opgericht. Door Barend Hooijer is het commercieel denken binnen de vereniging (sponsoring) van start gegaan, wat blijkt uit het feit dat Barend in zijn brief aan de K.N.V.B. al informatie vroeg wanneer hij een aanvraag voor voetbalschoenen kon indienen. Daarnaast was er Matthijs (Thijs) de Koning die voor de centen ging zorgen (een pupil betaalde b.v. 40 ct. per maand) en dit 25 jaar volhield. Het eerste voetbalveld was een stuk bos, ontgonnen door een 30-tal lieden van goeden wil. Dit veld werd later bekend en berucht bij menig tegenstander, als Het Enge Bos. In 1951 kreeg de vereniging voor het eerst de beschikking over een heus kleedlokaal.